Waarom ons werk nodig is

Onveilige seks is een van de grootste en snelst groeiende gezondheidsrisico's voor miljoenen jongeren wereldwijd. Dance4Life is vastbesloten om dit te veranderen. Voor altijd.

1 op de 5 meisjes

is slachtoffer van seksuele intimidatie of verkrachting

Zwangerschap

is de #1 doodsoorzaak van meisjes van 15 tot 19 jaar oud

Elke 15 seconden

wordt er iemand geïnfecteerd met HIV

Let's face the facts

Een kwart van de wereldbevolking - oftewel 1.8 billjoen -is tussen de 10 en 24 jaar. Dat maakt de grootste jongerenpopulatie ooit.

UN Youth strategy 2018

Onveilige seks staat op de tweede plaats van de top tien gezondheidsrisico's

WHO

AIDS is de # 1 doodsoorzaak onder jongeren in Afrika

WHO, 2016

Complicaties gerelateerd aan zwangerschap en bevalling zijn de belangrijkste doodsoorzaakbij meisjes tussen 15 en 19 jaar

WHO, 2018

Bijna 80 procent van alle nieuwe HIV-infecties onder adolescente meisjes van 15-19 zijn in Afrika ten zuiden van de Sahara.

UNFPA, 2016 Ending the AIDS epidemic for adolescents, with adolescents. A practical guide to meaningfully engage adolescents in the AIDS response

Slechts 23 procent van de meisjes en 17 procent van de jongens van 15-19 jaar in Oostelijk en Zuidelijk Afrika - de regio die het meest getroffen is door HIV - is de afgelopen 12 maanden op HIV getest.

UNICEF, 2018

1,1 miljoen van de 7,3 miljoen geboorten in ontwikkelingslanden zijn bevallingen van meisjes onder de 15 jaar.

UNFPA, 2017

90% van tienerzwangerschappen vallen binnen kindhuwelijken.

UNFPA, 2012 Marrying too young

1 op de 10 meisjes jonger dan 20 jaar heeft seksueel geweld ervaren.

Unesco, 2015. Global Guidance on addressing schoolrelated genderbased violence

Elk jaar zijn 15 miljoen meisjes vóór de leeftijd van 18 jaar getrouwd. Dat zijn 28 meisjes per minuut.

Girls not Brides