Seggsy.nl is het interactieve platform waar jongeren zelf meer kunnen ontdekken over thema’s als wensen en grenzen, veilige seks, plezier en relaties. Jongeren inspireren en meer laten ontdekken over deze onderwerpen draagt bij aan onze missie voor een veilige en fijne seksuele leefwereld. Zonder seksuele intimidatie.

Feiten over voorlichting

Jongeren beginnen steeds later met seks – vaak vanaf hun 16e, de meesten rond hun 18e. Maar juist op die leeftijd wordt over deze thema’s op school geen voorlichting meer gegeven.

Door niet alleen thuis en op school, maar ook online betrouwbare informatie over daten, relaties en seksualiteit aan te bieden, ondersteunen we jongeren bij de vragen die zij hebben.

Waarom seggsy.nl?

Jongeren beoordelen de lessen seksuele vorming op school met gemiddeld een 5,8. Ze geven aan vooral technische informatie over voortplanting, anticonceptie en soa’s te krijgen, terwijl ze juist meer willen leren over de leuke, persoonlijke en sociale aspecten van seks (Gewoon, het taboe eraf halen). Zoals plezier, groepsdruk en het aangeven en herkennen van elkaars wensen en grenzen.

Precies deze thema’s vinden ook docenten en ouders lastig om met jongeren te bespreken, Terwijl juist deze positieve benadering van relaties en seksualiteit condoom- en anticonceptiegebruik verbetert. Jongeren van deze leeftijd experimenteren volop, maar krijgen vaak niet de juiste begeleiding of tools. Ze geven aan belangrijke informatie te missen. SEGGSY sluit goed aan bij de belevingswereld van deze specifieke leeftijdsgroep. Ouders, opvoeders en docenten kunnen SEGGSY gebruiken als hulpmiddel om jongeren voor te bereiden of als aanvulling op voorlichting thuis of in de klas.

Wat vinden jongeren op SEGGSY.nl

Op SEGGSY vinden jongeren handige tips, inspirerende video’s zoals de Dance4Life serie Schaamteloos, de podcast Sekspraat, quizzen en andere interactieve content. De eerste gebruikers geven aan blij te zijn met het platform!

Ontdek seggsy.nl

 

“Ik merkte dat er in mijn sociale omgeving toch vaak een soort standaard is als het gaat om seks, alsof iedereen op school al een relatie heeft of seks heeft gehad. Door SEGGSY kwam ik erachter dat dit helemaal niet zo is”, zegt een van de nieuwe gebruikers.

SEGGSY online campagne

Wie zitten er achter SEGGSY?

Dance4Life is samen met Rutgers, Soa Aids Nederland initiatiefnemers van SEGGSY. SEGGSY is “powered” by Sense.info het jongerenplatform over seksualiteit van Rutgers, Soa Aids Nederland en de GGD’en.