Schools4Life tijdelijk gestopt

Sinds vorige week hebben we in verband met het coronavirus alle gastlessen in Nederland per direct stopgezet in verband met de sluiting van de scholen.

Het Schools4Life-team heeft elke deelnemende school persoonlijk benaderd. We proberen alle scholen die nog niet een gastles hebben ontvangen deze in het najaar of volgend voorjaar aan te bieden, afhankelijk van de mogelijkheden. De scholen hebben aangegeven dat ze nog steeds heel graag de gastles willen krijgen maar dat nu andere prioriteiten gelden. Op dit moment kunnen ze nog niet overzien wanneer alles weer volgens het “normale” rooster zal verlopen.

Dance4Life heeft alle begrip hiervoor maar heeft bovenal enorm veel respect voor de wijze waarop scholen en leerkrachten met deze uitzonderlijke situatie omgaan en alles in het werk stellen om de leerlingen het onderwijs bieden waar ze recht op hebben!

Het Schools4Life-team blijft in contact met de scholen en zal alle partijen ook op de hoogte stellen zodra we meer weten over het hervatten van de gastlessen.

Meer over de voortgang van onze nationale en internationale programma’s in deze ongewone situatie rondom het coronavirus lees je hier.