Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het controleorgaan van Dance4Life: zij controleert of ons bestuur haar werk naar behoren uitoefent. De leden krijgen geen vergoeding voor hun diensten.

Wietse Tjoelker

Thérèse van Schie

Doortje Braeken

Godert van Dedem