Onze visie en missie

Dance4Life werkt al bijna 20 jaar aan een veilige en gezonde seksuele leefwereld voor jongeren wereldwijd. Dit doen we door voorlichtingsprogramma’s en online campagnes.

Bij de start in 2004 richtte Dance4Life zich vooral op veilige seks en het voorkomen van HIV/Aids. Sinds 2023 richten we ons, binnen het thema seksuele gezondheid, specifiek op het voorkomen van seksuele intimidatie. Want dat is helaas hard nodig.

Bijna de helft van de meisjes en 1 op de 7 jongens van 16 tot 18 jaar heeft in een jaar tijd een vorm van seksuele intimidatie meegemaakt. Dat is veel. Jongeren die dit meemaken hebben kunnen te maken krijgen met emotionele schade en zelfs trauma’s. Dit heeft een grote impact op hun toekomstige (seksuele) relaties. Dat moet stoppen.

Wat verstaan we onder seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie gaat over seksuele opmerkingen, gebaren en handelingen tegen iemands wil. Dit kan verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn, zoals obscene gebaren maken, seksueel getinte aanrakingen tegen de wil of verkrachting met geweld. En het kan zowel offline als online gebeuren, bijvoorbeeld via sociale media.

Onze missie

Seksuele intimidatie moet stoppen.

We willen jongeren bewust maken en inspireren hun wensen en grenzen aan te geven en die van een ander te herkennen en te respecteren. Met het bespreekbaar maken van thema’s zoals seksuele intimidatie geven we aandacht aan het onderwerp en kunnen we de tools geven om hier mee aan de slag te gaan.   

Om awareness te creëren gebruikt Dance4Life de kracht van dans, muziek en social media en werkt samen met verschillende artiesten, influencers onze boodschap door o.a. online voorlichting en campagnes uit te dragen. Daarmee maken we impact.  

Dance4Life streeft naar een wereld waarin iedereen vrij is om te genieten van seksualiteit en relaties. Zonder seksuele intimidatie.

Deze missie dragen we samen met moederorganisatie Rutgers. In de samenwerking met Rutgers ontwikkelen we campagnes die inspelen op urgente maatschappelijke thema’s, zoals seksuele intimidatie.