Onderzoek

In de afgelopen jaren heeft Dance4Life in meer dan 10 landen onderzoek gedaan. In - Tanzania, Zambia, Kenia, Uganda, Ghana, Nepal, Argentinië, Barbados, Nederland, Rusland en Servië - onderzochten we de impact van ons Dance4Life-gedragsveranderingsmodel.

In 2017 en 2018 zijn pilotstudies uitgevoerd naar de resultaten van ons Journey4Life-programma in Rusland, Ghana, Nepal en Tanzania. De resultaten van dit nieuwste onderzoek zijn hier te downloaden.

In 2017 hebben onze franchisees ook evaluaties uitgevoerd als onderdeel van hun monitoring- en evaluatie-inspanningen. Als lid van de Nederlandse SRGR-alliantie, onderzocht Dance4Life haar Youth Empowerment-model in acht landen: Kenia, Uganda, Tanzania, Ethiopië, Indonesië, India en Pakistan, als onderdeel van grotere meerjarige programma-evaluaties.

Resultaten
De bevindingen tot nu toe laten zien dat het Dance4Life-model effectief is geweest in het vergroten van kennis, vertrouwen en dat attitudes en sociale normen veranderd zijn. Nadat jongeren zich het Dance4Life-programma doorlopen hadden, ervoeren ze meer gelijkwaardige attitudes, waren ze minder kritisch naar mensen met hiv, en meer acceptatie.

Dance4Life helpt bij het doorbreken van taboes rondom seks en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Hierdoor krijgen jongeren het zelfvertrouwen om met hun ouders, leraren, jongerenleiders, gezondheidswerkers en vrienden hierover te praten. Dit alles leidt tot betere vaardigheden zodat ze veilige en geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun seksuele leven.

Samen weten we meer

In de afgelopen jaren hebben we strategisch samengewerkt met lokale onderzoekers bij het ontwerpen, verzamelen en analyseren van gegevens. We zijn hierbij gesteund door gerenommeerde internationale onderzoeksinstituten, zoals het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen, de UvA (Universiteit van Amsterdam) en de National Research University Higher School of Economics in Moskou. Naast uitkomstevaluaties hebben we meerdere onderzoeken laten doen naar de werking van ons model.

Jongeren geven aan dat ze zich meer empowered voelen een relatie te beëindigen als je partner seks als voorwaarde stelt om door te gaan met de relatie.

Bovendien voelen jongeren zich sterker in hun probleemoplossend vermogen, en hebben ze meer zelfvertrouwen dan hun niet-Dance4Life leeftijdsgenoten.

Ze zijn meer bereid om naar gezondheidsdiensten te zoeken, een condoom te gebruiken of in hun gemeenschap over seksuele gezondheid en rechten te praten.

Steeds meer is er behoefte aan inzicht in de langere termijn impact van gedragsveranderende interventies. Wij hebben al anecdotisch en zelf-gerapporteerd bewijs over de impact. De volgende stap is om een grondig onderzoek te doen naar de impact van ons model op gezondheid.