Onderzoek wijst uit: ouders praten te weinig met kinderen over seksuele grenzen en wensen

Onze collega’s van Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, hebben onderzoek gedaan onder bijna 1000 jongeren en een van hun ouders over seksuele grenzen en wensen. Hieruit bleek onder andere dat slechts 34% van de ouders niet met hun kinderen praten over het checken van grenzen van een ander, terwijl ze dat wel belangrijk vinden. En dat ouders aangeven vooral online naar informatie te zoeken over seksuele voorlichting en praten met je kind over seksualiteit.

Dance4Life heeft daar handige hulpmiddelen voor
Zo heeft Dance4Life praktische tips, te vinden in onder andere de digitale seksgids ‘Wat Seks Jij Nou?!’. Deze is speciaal voor ouders en verzorgers die met hun kind of kinderen willen praten over seksualiteit. Ook is er inspiratie te vinden in de podcast Sekspraat, waar Dance4Life vragen en dilemma’s van ouders voorlegde aan jongeren die op hun beurt advies en ervaringen deelden. Op deze site zijn de videoversies te vinden, maar natuurlijk is de podcast Sekspraat ook te beluisteren in alle populaire podcast apps.
Check ze hier 

Wil je meer lezen over het onderzoek ‘Waar ligt de grens’? Klik hier voor alle informatie op rutgers.nl. 

Ook CBS deed onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag
Daaruit bleek dat ruim 1,8 miljoen personen van 16 jaar en ouder in 2022 aangaven slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag te zijn geweest in de afgelopen 12 maanden. Dat aantal is toegenomen van 11 procent in 2020 naar 13 procent in 2022. Respondenten rapporteerden vooral meer seksuele intimidatie. Het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek – de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag –  deed de meting in maart en april 2022 onder ruim 24.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Dat was kort nadat er in de media veel aandacht was voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, door onder andere een aflevering van het programma BOOS over gebeurtenissen rondom het programma The Voice of Holland.