Onderzoek: Journey4Life voor jonge mensen heeft impact

Vandaag, woensdag 13 februari, is het International Condom Day. Voor miljoenen jonge mensen over de hele wereld is onveilige seks een van de grootste en snelst groeiende gezondheidsrisico’s. Dance4Life-onderzoek toont aan dat de Journey4Life, ons innovatieve curriculum dat zich richt op empowerment van jongeren, een positieve invloed heeft op de seksualiteit van jonge mensen. In Ghana bijvoorbeeld, zijn 11% meer jongeren bereid condooms te gebruiken en in Tanzania zijn 32% meer jonge mensen getest op HIV.

Positieve impact op intentie om getest te worden op hiv/soa’s

Dance4Life onderzocht de effecten van de Journey4Life op jongeren in Rusland, Ghana, Nepal en Tanzania. Bevindingen uit de evaluatie van de resultaten zijn positief en bemoedigend. In alle landen verhoogt het model de intentie en/of het gedrag van jongeren om getest te worden op HIV en soa’s. In drie landen nam de intentie en/of het gedrag van jongeren om getest te worden op HIV (Tanzania met 32%, Rusland met 23%, Ghana met 5%) en soa’s (Tanzania met 21%, Rusland met 13%, Ghana met 5% ) significant toe. In Nepal waren positieve veranderingen in intenties om gezond seksueel gedrag uit te voeren merkbaar. Onderzochte gedragingen waren: het gebruik van voorbehoedmiddelen, weigering van ongewenste seks, soa’s en HIV-tests, actie tegen geweld, pesten en discriminatie.

Gendergelijke attitudes en bereidheid om normen te veranderen namen toe

In alle vier de landen nam de gender-gelijkheid tussen mannen en vrouwen toe. In Tanzania (49%), Nepal (31%) en Ghana (24%) zijn meer jonge mensen in staat kritisch te reflecteren over sociale normen gerelateerd aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en over hun eigen rol in het veranderen van schadelijke. In Rusland en Nepal voelen meer jonge mensen zich in staat om de verandering van normen binnen hun familie of huishouden en in de gemeenschap te beïnvloeden.

Meer vertrouwen rondom seksualiteit

Het vertrouwen nam toe in Ghana, Nepal en Tanzania, vooral als het ging om positieve seksualiteit, zoals: het bespreken van het gebruik van anticonceptie en soa’s met je partner, het vragen aan je partner om seks te hebben en het dragen van condooms. Het vertrouwen in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten nam in Nepal (met 25%) en Ghana (met 24%) toe, vooral als het ging om het leiden van een gezonde levensstijl. Kennis en vertrouwen in het gebruik van gezondheidsdiensten kunnen nog steeds worden bevorderd in zowel Ghana als Tanzania (waar dit werd beoordeeld), waar ook problemen met de verwijzing naar gezondheidsdiensten (Ghana) en een gebrek aan bereikbaarheid daarvan (Tanzania) werden aangetroffen.

Conclusies en follow-up

De algemene bevindingen laten zien dat het Empowerment Model positieve effecten heeft op jonge mensen. Aanbevelingen van bevindingen en feedback ontvangen van partnerorganisaties heeft Dance4Life inmiddels verwerkt. De Journey4Life is bijvoorbeeld verbeterd, waarbij meer SRGR-inhoud expliciet gekoppeld is aan de activiteiten. De Champions4Life-training is aangepast en de verwijzing naar diensten is versterkt. Omdat de focus van Dance4Life ligt op het versterken van jongeren door middel van een innovatief curriculum voor seksuele vorming, werven en werken we samen met sterke die werken met jonge mensen en SRGR. Zij hebben toegang tot gestructureerde settings voor jongeren, participeren in bestaande jeugd- en / of SRGR-netwerken, taakgroepen of allianties en hebben uitgebreide ervaring met lokale aanbieders van jeugdvriendelijke SRGR-services en het bevorderen van community-ondersteuning.

Over het onderzoek

In 2017 en 2018 voerde Dance4Life eindevaluatie uit in vier landen: Rusland, Ghana, Tanzania en Nepal, met als doel de impact van het Empowerment-model te onderzoeken. Onderzoek gericht op het beoordelen van veranderingen in gedrag, intenties (als sterke voorspeller voor toekomstig gedrag), vertrouwen in het handelen op een positieve manier in relatie tot seksualiteit, gendergelijke attitudes, bewustzijn van sociale normen en de bereidheid om schadelijke normen te veranderen. Gegevens werden verzameld onder 300 jongeren in Ghana, 280 in Nepal, 115 in Rusland en 103 in Tanzania. Het hele rapport kan worden aangevraagd via info@dance4life.com .