Nederlandse jongeren: ‘Zelfvertrouwen is de belangrijkste factor bij condoomgebruik’

Dance4Life onderzocht het belang van ‘empowerment’ bij het maken van seksuele keuzes onder bijna 2500 jongeren. Vandaag wordt het onderzoek gelanceerd en vervolgt Dance4Life tevens de #IKBEPAALZELF campagne waar de persoonlijke verhalen van deze jongeren centraal staan.

Uit onderzoek van Dance4Life blijkt dat Nederlandse jongeren (16-19 jaar) die zich empowered – zelfverzekerd, vol zelfvertrouwen – voelen, beter in staat zijn positieve seksuele keuzes te maken dan jongeren die zich minder empowered voelen. De jongeren beschrijven empowerment als het hebben van individuele competenties en sociale vaardigheden. Zelfvertrouwen is de meest genoemde vaardigheid (75%) bij het beslissen of je wel of niet een condoom gebruikt. Zelfmanagement (82%) was het belangrijkste om ‘nee’ te zeggen tegen ongewenste seks. Dance4Life deed dit onderzoek omdat onveilige seks gezondheidsrisico nummer 1 is onder jongeren wereldwijd. Dance4Life zet zich hier tegen in en vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in het empoweren van jongeren omdat dat een positieve invloed heeft op het maken van gezonde seksuele keuzes. Het onderzoek werd gedaan onder 574 Nederlandse jongeren, samen met ruim 1800 jongeren uit Indonesië, Kenia en Rusland.

Zelfmanagement belangrijkste aspect bij nee zeggen tegen ongewenste seks

Aan Nederlandse jongeren werden thema’s over relaties en seksualiteit gepresenteerd: condoomgebruik, partnerkeuze, testen op soa’s, nee zeggen tegen ongewenste seks en je uitspreken over seksueel geweld. De competentie ‘zelfmanagement’ (het sturen van je eigen gedrag en gevoelens) werd bij partnerkeuze (79%), testen op soa’s (74%) en nee zeggen tegen ongewenste seks (82%) het vaakst genoemd als nuttig bij het nemen van beslissingen. Bij condoomgebruik werd zelfvertrouwen (74%) als belangrijkste gezien. Bij je uitspreken over seksueel geweld noemden de Nederlandse jongeren de ‘toekomst’ (het hebben van doelen en plannen) het vaakst: 82%.

Dance4Life-directeur Jael van der Heijden: “Om daadwerkelijk ‘nee’ of ‘ja’ te zeggen tegen seks, is niet alleen zelfvertrouwen, maar ook het sturen van je eigen gedrag en gevoelens cruciaal. Deze inzichten gaan we zeker meenemen in ons Nederlandse scholenprogramma.”

Nederlandse jongeren vinden empowerment belangrijk

Voor 9 van de 10 Nederlandse jongeren is het belangrijk om empowered te zijn. Hun top vijf van competenties die empowerment definiëren zijn: zelfvertrouwen, motivatie, plannen en doelen hebben, optimistisch zijn, je sterke en zwakke punten kennen. Deze hebben allen een individuele focus, in tegenstelling tot hoe Indonesische en Keniaanse jongeren empowerment formuleren: met veel meer sociale of relationele competenties. Nederlandse jongeren voelen zich ook behoorlijk empowered: ze geven zichzelf 75 van de 100 punten.

Jael van der Heijden:Het is heel belangrijk om dit gevoel om te zetten naar daadwerkelijk gedrag. Dit onderzoek geeft hiertoe aanknopingspunten, om programma’s op het gebied van empowerment en seksuele keuzes te verbeteren en daarbij de culturele context van jongeren in verschillende landen mee te nemen.”

Nederlandse meisjes nemen meer regie over hun eigen leven dan jongens

Het merendeel van de jongeren in Nederland (84%) heeft het gevoel dat zij zelf de meeste controle hebben over hun levensbeslissingen, terwijl 10% aangeeft dat hun familie de meeste controle heeft. Er is een significant verschil tussen Nederlandse jongens en meisjes: meisjes geven aan op alle onderzochte levensdomeinen (relaties, vriendschappen, onderwijs, en de toekomst) de beslissingen in hun leven vaker zelf te nemen dan jongens.

Wereldwijd onderzoek naar empowerment in relatie tot seks en relaties

Dance4Life vindt dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in het empoweren van jongeren.

Directeur Jael van der Heijden: “Onveilige seks is het grootste en snelst groeiende gezondheidsrisico onder jongeren in de wereld. Wij vinden dat jongeren vanuit hun eigen kracht en vaardigheden positieve keuzes moeten kunnen maken rondom seks en relaties. Dit onderzoek toont het belang van empowerment daarbij”.

Doel van het onderzoek was om te onderzoeken hoe jongeren in Nederland, Rusland, Indonesië en Kenia keuzes maken in het leven, en rondom seks en relaties, en hoe het concept ‘empowerment’ daarin een rol speelt. De Nederlandse steekproef bestond uit 574 jongeren tussen de 16-19 jaar, 65 procent vrouw en 35 procent man. De studie is gedaan via een online vragenlijst. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Avance Impact. Het onderzoek werd ook gedaan onder 1800 jongeren in Indonesië, Kenia en Rusland.

Meer weten over hoe empowerment een rol speelt bij positieve seksuele keuzes? 

Download hier het hele onderzoeksrapport #IDECIDE4MYSELF