Marieke van der Plas nieuwe directeur Dance4Life en Rutgers

Marieke van der Plas wordt met ingang van 1 mei 2022 de nieuwe directeur van Dance4Life en Rutgers, expertisecentrum seksualiteit. Marieke van der Plas volgt Ton Coenen op, die sinds januari directeur is van GGD GHOR Nederland.  

Marieke van der Plas was ruim vier jaar directeur van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Hiervoor was ze eigenaar van een consultancybureau en werkte ze onder andere voor het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht Kinderopvang 2Samen en bestuurslid van het Waarborgfonds Sport. Marieke van der Plas is van oorsprong pedagoge. Marieke kijkt er naar uit om aan de slag te gaan bij Rutgers en Dance4Life. “Genieten van seks en intimiteit maakt een mens gezond en gelukkig. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Wereldwijd worden jongeren geconfronteerd met belemmeringen bij de toegang tot goede seksuele voorlichting, anticonceptie en veilige abortus. Mensen zijn lang niet altijd vrij om te zijn wie ze willen zijn. Seksueel en gender gerelateerd geweld zijn aan de orde van de dag. De actuele discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag laat zien dat er ook in een vooruitstrevend land als Nederland anno 2022 nog een hoop werk aan de winkel is. Ik zie bij de medewerkers van Dance4Life en Rutgers veel kennis, kunde en ambitie om aan bewustwording en verbetering te werken. Ik zet me samen met hen in om deze missie te laten slagen.”