Integriteit

Dance4Life verwacht van al haar medewerkers, samenwerkingspartners, donateurs en belangrijke leveranciers dat zij zich integer en respectvol gedragen en dat zij in hun handelen de hoogste ethische normen hanteren. Dance4Life heeft deze normen vastgelegd in het raamwerk Integriteit.

Het raamwerk integriteit bestaat uit:

Om ervoor te zorgen dat we deze codes kunnen handhaven heeft het raamwerk integriteit ook een klachtenprocedure en een klokkenluidersregeling.

Onze gedragscode en raamwerk integriteit zijn altijd in ontwikkeling. De gedragscode en de klachtenprocedure zijn er zodat we elkaar verantwoordelijk kunnen houden. Ethiek en normen verfijnen zich door met elkaar in gesprek te gaan. Dance4Life gaat regelmatig in gesprek met medewerkers en andere belanghebbenden over het ontwikkelen en versterken van ons normenkader.

Het raamwerk integriteit is opgesteld in met de Partos en CBF richtlijnen in gedachten. Dance4Life is Partos 9001:2015 gecertificeerd en wordt jaarlijks getoetst op de uitvoering van het integriteitsbeleid.

Voor vragen over het raamwerk Integriteit kunt u een email sturen naar integrity@dance4life.com of bellen naar ons algemene nummer +31 20 521 6655.