DANCE4LIFE VERKENT INTENSIEVE SAMENWERKING MET RUTGERS

Rutgers en Dance4Life werken al jaren samen om de seksuele gezondheid en rechten van jongeren wereldwijd te verbeteren. En dat is hard nodig: nog steeds is onveilige seks het snelst groeiende gezondheidsrisico voor jongeren wereldwijd. Zo zijn complicaties bij zwangerschap #1 doodsoorzaak van meisjes van 15 tot 19 jaar oud. In visie en missie overlappen beide organisaties praktisch volledig.

Rutgers is een expertise centrum dat zich steeds meer richt op succesvolle aanpakken voor jongeren en seksualiteit, en heeft de ambitie om zich nog meer specifiek op jongeren te focussen, en daarbij ook meer ondernemerschap te ontwikkelen. Dance4Life heeft sinds 2017 een nieuwe koers ingezet door een franchise model op te zetten en door het ontwikkelen van een eigentijds empowerment model voor en door jongeren. Hiermee worden jongeren in hun kracht gezet om hun eigen en veilige seksuele keuzes te kunnen maken. Dance4Life wil de komende jaren haar specifieke expertise op mobiliseren en aansluiten bij de belevingswereld van jongeren verder opschalen. Gezamenlijk is er de ambitie een win-win te creëren.

Het bundelen van krachten is juist belangrijk in een periode waarin er een sterke tegenbeweging internationaal is die ons werk belemmert. Ook staat de aandacht en financiering voor ons werk onder druk, zeker nu de Covid-19 crisis daar nog bovenop komt. Door als Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten-organisaties samen op te trekken bereiken we meer impact.

Rutgers en Dance4Life hebben daarom de intentie om in de toekomst intensiever te gaan samenwerken. De intentie is daarbij om beide merken en hun kracht te continueren. Daarbij denken we ook dat beide bedrijfsculturen elkaar verder kunnen stimuleren. De komende maanden gaan we dit dieper onderzoeken en we verwachten vlak na de zomer hierover een definitief besluit te kunnen nemen.