Dance4Life-opinie over abortus in Trouw

Dagblad Trouw publiceerde op 28 mei het opiniestuk ‘De keuze voor abortus is zwaar genoeg, dus toon respect’, geschreven door onze collega’s Kari en Robin. Zij maken zich zorgen over het groeiende conservatisme in de VS en in Nederland. Vrouwen die een zwangerschap beëindigen, worden gestigmatiseerd en durven er nauwelijks over te praten. Laten we keuzevrijheid koesteren en het recht om te beslissen over ons eigen lichaam omarmen. Lees hieronder het hele artikel.

Koester keuzevrijheid
Maandag 20 mei publiceerde Trouw ‘Rond abortus waait een gure wind in de VS’, waarin gereflecteerd wordt  op het feit dat het Amerikaanse vrouwen in Republikeinse staten op allerlei manieren onmogelijk wordt gemaakt om abortus te ondergaan. Maar niet alleen in de VS waait een gure wind, ook in ons eigen Nederland, waar de anti-abortus-beweging steeds groter wordt. Dit zorgt er namelijk voor dat meisjes en vrouwen die een zwangerschap afbreken, gestigmatiseerd worden en er nauwelijks over praten. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt Dance4Life.

Deze beslissing is al moeilijk genoeg, maar wél een belangrijk verworven recht in Nederland. Zeker nu het recht op abortus internationaal onder vuur ligt, moeten we ook in Nederland een duidelijk pro-choice geluid laten horen.

Een dappere keuze
De ‘voor het leven’-beweging, die de rechten van het ongeboren kind voorop stelt, gaat daarmee totaal voorbij het leven van de vrouw zelf, die het besluit heeft genomen haar zwangerschap af te breken. Anti-abortusactivisten zetten deze vrouwen neer als lichtzinnig en egoïstisch. Vrouwen wordt letterlijk een stigma aangepraat en worden op hun kwetsbaarste moment aangevallen. Ze zijn blind en doof voor het feit dat deze vrouwen en meisjes er bewust voor kiezen om op dit moment geen kind (meer) te willen en de consequenties die een abortus met zich meebrengt, te accepteren. Dat heet keuzevrijheid. En heel dappere keuze, want nee, het is niet makkelijk, en je vertelt het niet zomaar aan je vrienden, familie of collega’s.